Το BlocSwap είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής κουπονιών πολλαπλών αλυσίδων του οικοσυστήματος BlocVault, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν κουπόνια μεταξύ δικτύων χρησιμοποιώντας τη γέφυρα πολλαπλών δικτύων.

Διασταυρούμενη αλυσίδα
Ανταλλαγή

Χαμηλή αμοιβή
Συναλλαγές

Γρήγορη Ασφαλής
Πλατφόρμα

Η εστίασή μας 

Η ανταλλαγή μαρκών μεταξύ δικτύων μπορεί να είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και μερικές φορές δύσκολο να γίνει. Το BlocSwap θα επικεντρωθεί στο να διευκολύνει τους χρήστες να κάνουν αυτή την εργασία στο σχεδιασμό της πλατφόρμας μας. Η εστίασή μας ως ομάδα θα είναι να το κάνουμε αυτό ευκολότερο και φθηνότερο για όλους. Η εισαγωγή του κουπονιού BlocSwap αργότερα μέσα στο τρέχον εξάμηνο θα βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν ανταλλαγές λαμβάνοντας υπόψη τα τέλη αερίου και αντισταθμίζοντας το κόστος στο φορολογικό του σύστημα. Αυτός ο έξυπνος μηχανισμός θα δει τελικά τους χρήστες να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν σε πολλαπλά δίκτυα για ένα κλάσμα του κανονικού κόστους στο παρελθόν.

Το πρωτόκολλο BlocSwap, όπως και άλλες ενότητες, θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή ως ενότητα στην εφαρμογή BlocVault App. Η περίπτωση χρήσης του εντός του οικοσυστήματος θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργικότητα των χρηστών και θα επιτρέψει στους κατόχους μας να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με λιγότερα χρήματα. Η κοινότητά μας θα επωφεληθεί και αυτό αποτελεί βασική αξία όλων όσων κάνει η ομάδα του BlocVault για τους κατόχους του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πλατφόρμα θα κυκλοφορήσουν σύντομα. 

elΕλληνικά